Invitasjon til årsmøte i BMWCCN Rogaland 5. mars 2014 klokken 19:00

Sted: Bilmuseet til Gammelbilens Venner på Bråstein

Saksliste:
1. Godkjenne det fremmøtte årsmøtet
2. Valg av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
4. Behandle årsberetning
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år
7. Gjennomgang av budsjettforslag med forutsetninger
8. Gjennomgang av saker fra ledermøte
9. Behandle innkomne forslag av økonomisk karakter
10. Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter
11. Valg av medlemmer til styre og valgkomité.
12. Pizza og brus

Oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til årsmøtet innen 28. februar til
rogaland@bmwccn.no

Dagens styre består av følgende:

Formann Bjørn Tønnesen
Kasserer Bjørn Hetland
Rolf Tore Gjesdal
Endre Honningsvåg
Ove Kvam

Valgkomite er Terje Nordhus (951 56 125) og Joachim Fjeld (456 07 762)
Ta kontakt med disse om du har forslag til nye styrekandidater. Kanskje deg?