Invitasjon til årsmøte i BMW CCN Rogaland 4. Februar 2015, klokken 19:00

Sted: Bilmuseet til Gammelbilens Venner på Bråstein
Lokkemat: Pizza og brus! :D
Alle medlemmer tilknyttet BMW CCN Rogaland er velkomne.

Saksliste:
1. Godkjenne det fremmøtte årsmøtet
2. Valg av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
4. Behandle årsberetning
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år
7. Gjennomgang av budsjettforslag med forutsetninger
8. Gjennomgang av saker fra ledermøte
9. Behandle innkomne forslag av økonomisk karakter
10. Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter
11. Valg av medlemmer til styre og valgkomité.
12. Pizza og brus

Oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til årsmøtet og kandidater til styret innen 28. Januar til
rogaland@bmwccn.no

Dagens styre består av følgende:

Formann: Bjørn Tønnesen
Kasserer: Endre Honningsvåg
Styremedlem / Kommunikasjon: Rolf Tore Gjesdal
Styremedlem: Jone Johan Johnsen