Klubbens medlemmer er stemmeberettiget. Forslag til årsmøtet må innmeldes innen 1. feb.

Sakliste:

1. Godkjenne det fremmøtte Årsmøtet
2. Valg av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
4. Behandle årsberetning
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år
7. Gjennomgang av budsjettforslag med forutsetninger
8. Behandle innkomne forslag av økonomisk karakter
9. Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter
10. Valg av 3 medlemmer til styre og valgkomité.