Det nye styret i BMWCCN Rogaland har hatt sitt første styremøte etter årsmøtet.

Vi er følgende personer:

 • Formann Bjørn Tønnesen
 • Kasserer Bjørn Hetland
 • Rolf Tore Gjesdal (ny)
 • Endre Honningsvåg (ny)
 • Ove Kvam (ny)

Vi tar sikte på å få arrangert en del treff i 2013. Så langt har vi begynt å planlegge følgende:

 • Vårpuss
 • E28-treff
 • Bavaria-treff
 • 1.mai-treff
 • Kjøring på Reve Kart Ring
 • Grilltreff
 • Kjøring på Årabrot (Haugesund)